top of page

הרעיון של הוגו

ספקטי או לא ספקטי, אחת הסדרות הטובות לילדים.

ספקטי דאדי | ספקטי דדי | מה שעוזר לנו | הרעיון של הוגו

סדרה מצויינת שמאפשרת להורים וגם לילדים, להתמודד עם מושגים שלרוב הם מופשטים מידי וקשים להבנה ולהסבר. מה זו קנאה?, מה זה חברות? מה זו שמחה? כך כל פרק, בן כחמש דקות, מתמודד עם שאלה אחת כזו.

את הסדרה אפשר למצוא ב-JimJam, כך שלא בעיה למצוא אותה אצל הספקים השונים. במקור סדרה של BBC בשם: What's the Big Idea.

bottom of page