top of page

התנהלות בוקר

לוח התנהלות בוקר מצויין. אם מצרפים לו גם מדבקות לחיזוק ופרס. זה עובד כמו קסם. אצלינו.

ספקטי דאדי | ספקטי דדי | מה שעוזר לנו | התנהלות עצמאית

אחד האתגרים עם ילדים בכלל ועם ילד שמעברים הם חלק מובנה מהלקות שלו, הוא התנהלות הבוקר. מעבר משינה לעירות קשה למבוגרים, אז כל שכן לילד מיוחד ומתוק.

לשם כך המציאו את לוח התנהלות הבוקר. מי המציא? מרפאות בעיסוק. אז איך זה עובד?

יוצרים לוח כזה, אפשר גם עם דגשים אחרים ממה שרשום בלוח שבתמונה. הכל בהתאם לצרכים של הילד/ה. מניילינים ובכל יום, בטוש מחיק, מסמנים את היום ואת המטלות שהילד/ה מילא/ה בצורה טובה. בסוף השבוע, אם הלוח מלא, ניתן לחזק באיזה פרס שהילד/ה רואה בו תגמול.

אבל... לא לעשות מזה משא ומתן. הלוח מלא מקבלים פרס. לא מלא לא מקבלים. כמובן שזה תלוי בילד ובויסות הרגשי שלו. אפשר לחשוב על לעשות מדרג של חיזוקים, החל מחיזוק עבור רק יום אחד מוצלח בלוח ועד שבוע שלם. אתם מכירים את הספקטי שלכם ואם זה בכלל מתאים לו/ה.

bottom of page