top of page

ספקטי ניוז - מה שחדש בספקטרום האוטיסטי

אם אתם מצפים כאן לידיעות חדשותיות מרעישות, שגוף הידיעה מלא במידע, עם התחלה אמצע וסוף, אז לא בטוח שתצאו מהמדור הזה מרוצים. מה כן תמצאו כאן? חבר שמספר לכם על משהו שהוא שמע בתחום הספקטרום האוטיסטי, נראה לו שזה מעניין ו/או מועיל והוא נותן לכם את השורה התחתונה. לפעמים גם הערות אישיות ואולי גם את מסקנת הספקטי. בדרך כלל גם יהיו התחלה, אמצע וסוף, אבל לא מתחייב שבסדר הזה.

ספקטי דאדי | ספקטי דדי | תקשורת - זו לא רק שפה

תקשורת - זו לא רק שפה

הילד על הספקטרום האוטיסיטי? אני בשוק. לא להאמין. הוא מדבר ומתקשר מדהים. נכון, כי בעיית תקשורת היא לא רק שפה!

ספקטי דאדי | ספקטי דדי | מוח מלא

מוח מלא

ממחקר שנערך באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, עולה שחלק מהילדים על הרצף האוטיסטי, לא מסתגל למגע או צליל חוזרים, אפילו לאחר מספר דקות. למה? כנראה בגלל עודף ברקמה מוחית.

ספקטי דאדי | ספקטי דדי |  לדבר, לדבר ולדבר

לדבר, לדבר ולדבר

חשיפה מוקדמת לדיבור, עשויה לעצב את יכולת השפה של ילדים על הרצף האוטיסטי.

ספקטי דאדי | ספקטי דדי | מריחים את הספקטרום

מריחים את הספקטרום

שמעתי שחוקרים במכון ויצמן (איזה גאווה), מצאו שתפיסת הריח אצל ילדים ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי, שונה מזו של האדם הממוצע. מעניין לא?! אז כנסו!

bottom of page